Aansprakelijkheid inhoud

Fysiotherapie Duursma streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie correct en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fysiotherapie Duursma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie.
De op of via deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor u eigen rekening en risico.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins lang elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Duursma. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzonderling van door de bezoeker van de website af te drukken tools, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.
Fysiotherapie Duursma behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van tekst van deze Disclaimer, te alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.