• Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.m.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen t.w.v. €30,-. Let op deze kant niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.
  • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL21INGB0664718914 ten name van C. Duursma te Beverwijk. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 30 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
  • U blijft te alle tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening
  • Bent u voldoende aanvullend verzekerd, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.